FINANCIËN VAN DE BRON

auteur: Ruud Engelenberg

Dank aan alle parochianen, jong en oud, die op dit moment hun financiële steen(tje) bijdragen om onze Bron in stand te houden.
Onze Bron is immers:…. 
“EEN BRON VAN VREUGDE…, een bron van samenzijn …, een bron van bezinning…, een bron van ontmoeting…”

Herkent u deze en hieronder afgebeelde, teksten nog? 

    De tekst stond op de achterzijde van de liturgieboekjes ter gelegenheid van de opening en inwijding van ons nieuwe kerkgebouw. De genoemde bronnen zijn slechts vier van de 19 uitingen van wat onze Bron voor u, voor ons, kan betekenen. Maar wat betekent het specifiek voor u? De coronatijd gooit roet in het eten. Samenzijn en ontmoeting is er nog nauwelijks bij. Straks, na de vaccinatie, kan het weer. Toch hebben wij allen ook nu een verantwoordelijkheid.     

Het is de verantwoordelijkheid van parochianen die zonder enig voorgeschreven dwang bijdragen aan het in stand houden van ons mooie kerkgebouw. Een kerkbelasting bestaat in Nederland niet. Bij een vereniging betalen we contributie. Om ons wegennet in stand te houden betalen we wegenbelasting. Dat zijn opgelegde verplichtingen. Maar voor onze kerk, onze Bron, geldt die verplichting niet. Wel hebben wij een morele verantwoordelijkheid.

Op 4 juni 2007 vond er een bespreking plaats met als titel “Samenwerken geboden”. Het was een voorbereiding op de samenvoeging van parochies. Bisschop Mgr. J. van Luyn noemde de kerk een bedrijf. Velen schrokken daarvan. Maar dat is het wel degelijk. Ook onze kerk is een bedrijf met een begroting en een exploitatierekening. Uw financiële bijdrage naar vermogen kan onze kerk in stand houden. Dat is noodzakelijk ter bestrijding van de enorme tekorten die de afgelopen jaren zijn ontstaan. Uw kerk, de Bron, ontvangt geen subsidie of steun van de overheid of welke instantie ook. 

Laat ieder zoveel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft.  (2 Kor.9,)

Om u een beeld te geven van de financiële situatie:
Over de zes jaren van 2015 t/m 2020 heeft onze locatie slechts twee jaar geen financieel tekort gekend.
Vier jaar was er een verlies; met in totaal ruim € 62.000,00. Dit geeft reden tot zorg over de toekomst van ons kerkgebouw.

Een ander feit is dat in de afgelopen jaren 70-plussers de helft van de inkomsten hebben gegenereerd. Dat geeft te denken en biedt een zorgelijk perspectief voor de toekomst. Een overzicht van de financiële rekening over de jaren 2018, 2019 en 2020 vindt u hier… 

Een Bron van vreugde, een Bron van delen
Op de volgende pagina’s zetten wij graag een aantal zaken op een rijtje om mee te werken inkomsten voor de Bron te genereren. Doet u mee?
De huidige stand van zaken is op de thermometer af te lezen:

 

Stand actie kerkbalans per eind juli 2021:
€ 28.888,00

Het streefbedrag dat nodig is om dit jaar zonder verlies de jaarrekening sluitend te krijgen bedraagt volgens opgave locatieraad: € 30,000,00. Naberekening geeft aan dat dit bedrag te laag is begroot. Een van de oorzaken is dat o.a. de collectes sterk achterblijven als gevolg van corona en een veel lager kerkbezoek. Wij wachten nadere informatie af.

Dank aan allen die hebben bijgedragen.


Naar volgende pagina "de belastingdienst betaalt mee"

Overige links naar de pagina's:
Gift in  geld
Periodieke schenking 
Hulp bij overeenkomst, rekeningnummers en QR-code
Hulp bij aangifte Inkomstenbelasting
Financieel overzicht De Bron 2018-2020

 

RSIN  824249203

 

SECRETARIAAT

Merellaan 350

2903 GM

Capelle a/d IJssel
010 303 88 71
info@christoffelparochie.nl

 

PASTORALE WACHT

Voor acute vragen om pastorale zorg of het melden van een overlijden: 06-1380 3332 (24/7 bereikbaar).

AGENDA

<<  Oktober 2021  >>
 ma  di  wo  do  vr  za  zo 
      1  2  3
  4  5  6  7  8  910
11121314151617
18192021222324
252728293031

VIRTUELE KAPEL