Thuis vieren met kinderen en jongeren

24-10-2021

Op zondag kiest u met uw kinderen een moment, waarop u met elkaar bijeen bent. Bij het ontbijt, in de loop van de morgen, de middag, of bij het avondeten, maakt u een speciaal plekje klaar, waar u samen omheen kunt zitten.
Een mooi groen kleedje met daarop een brandende kaars, de Kinderbijbel, en een voorwerp of afbeelding dat belangrijk was voor u of uw kinderen in de afgelopen week.

We maken het kruisteken:
In de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Zing samen een lied: Wees welkom allemaal
Wees welkom allemaal!
Wees welkom eenmaal andermaal.
We hebben hier een uurtje feest
met mensen één van hart en geest,
dat maakt het leven fijn:
voor groot en voor klein.

Wees welkom allemaal!
En luister naar een mooi verhaal,
van Jezus die de mensen kent,
hoe groot of ook hoe klein je bent:
Hij wil er altijd zijn: voor groot en klein.

Wees welkom allemaal!
Een beetje stil en geen kabaal,
maar zingen mag je allemaal,
met zingen bidt je wel tweemaal,
dus zing maar met ons mee:
en bid zo voor twee!

Gebed:
Goede God,
dank U, dat we kunnen zien,
dat we ogen hebben om te lachen en te huilen,
en om elkaar in de ogen te kunnen zien.
Zo weten we dat we niet alleen zijn,
maar met anderen samen, groot en klein.
Dank U wel, God.
Amen.

Spiegelverhaal
Op de speciale school voor blinde kinderen of kinderen die niet goed kunnen zien, staat met grote letters ‘Bartimeüs’ geschreven. Maar daaronder hangt een groot plakkaat met deze naam in braille uitgewerkt. Dan kunnen de kinderen deze naam ook lezen met hun vingers. Deze naam Bartimeüs, horen we direct ook terug in het evangelie. De juf gaat vandaag met de kinderen een balspel spelen in de klas. Ze houdt een bal van zachte, rode stof in haar handen vast. En dan schudt ze even met de bal. Alle kinderen horen nu een zacht, rinkelend belletje klinken. De kinderen zitten in een kring op de grond. Ze gooien de bal naar elkaar. En als ze goed luisteren, horen ze precies, wanneer de bal vlak bij hen komt. En voelen ze het zachte tikken, als de bal tegen hen aankomt. Met veel plezier spelen ze samen!

Bijbelverhaal van de zondag naar Marcus 10,46-52
‘Stil jij, roep niet zo hard, je kunt Hem toch niet zien!’ Zo snauwden de mensen op de straat tegen de blinden Bartimeüs. Want Jezus kwam lopend, samen met zijn leerlingen en een grote menigte, in de stad Jericho. Veel mensen stonden Hem langs de kant van de weg op te wachten. Zo ook de blinde Bartimeüs. Hij zat altijd te bedelen aan de rand van de stad. Hij had gehoord, dat Jezus eraan kwam. Toen riep hij, zo hard als hij kon: ‘Jezus, Zoon van David, help mij!’ Jezus bleef staan en zei: ‘Roep hem eens hier.’ Verbaasd zeiden de mensen tegen de blinde: ‘Hoor je dat, Hij roept je, sta op en ga naar Hem toe!’ Bartimeüs stond snel op en zocht tastend de weg naar Jezus. ‘Wat wil je, dat Ik voor je doe?’, vroeg Jezus. ‘Heer, ik wil zo graag weer zien.’ Dat antwoord trof Jezus: ‘Wat heb je een groot vertrouwen in Mij, God geve, dat je weer kan zien’, zei Jezus. Op datzelfde moment gingen zijn ogen open.
Bartimeüs volgde Jezus op zijn weg.

Woord van de Heer
Allen: Wij danken God

Kort gesprek over dit verhaal, tekening kleuren, opdracht samen uitvoeren.
Als je niet goed kunt zien, of blind bent, is het moeilijk om te voelen, waar je veilig kunt lopen. Je kunt van een theedoek een blinddoek maken, en die voor je ogen binden. Probeer dan vanaf de deur van de kamer, naar de keuken te lopen, zonder je te stoten of te vallen. Of verzin een andere opdracht voor elkaar. Doe het wel heel voorzichtig!!

Samen bidden:
Vraag aan uw kinderen waarvoor en voor wie ze willen bidden, wat was afgelopen week belangrijk voor hen geweest, waar zijn ze dankbaar voor, waarvoor willen ze aan God kracht vragen.

Goede God,
wij bidden voor alle kinderen en jongeren,
dat zij ouders of verzorgers om hen heen hebben,
die dagelijks zorg voor hen dragen,
en speciaal voor alle slechtziende en blinde mensenkinderen bidden wij,
dat zij hulpmiddelen ontvangen, en mensen die hen begeleiden,
laat ons bidden…

Goede God,
wij dank U voor alle wat wij elke dag ontvangen,
en mogen wij ons proberen in te zetten,
om te delen met andere kinderen, en familie
en bidden tot U;

wij danken U voor deze nieuwe dag,
en danken U voor …

wij bidden voor alle mensen over heel de wereld,
dat zij een thuis hebben, waar ze in vrede mogen leven,
en voor ….

wij danken U voor ieder, die zo goed voor ons zorgt,
en help ons, dat wij telkens voor onze medemens klaar staan
om hem of haar te helpen,

wij zijn allemaal kinderen van God.
Daarom mogen wij bidden tot God en Hem,
zoals Jezus aanspreken als Onze Vader…

Onze Vader
Onze Vader die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.
Amen.

Wees gegroet
Wees gegroet Maria,
vol van genade,
de Heer is met U,
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen,
en gezegend is Jezus,
de vrucht van uw schoot,
Heilige Maria,
Moeder van God,
bidt voor ons zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.

Zegen
Goede God,
ik dank U voor Jezus, voor zijn liefde,
zegen mij en blijf dicht bij me,
laat uw licht over mij schijnen, bescherm mij,
laat mij van U houden,
en met U meewerken,
aan de weg van geluk en liefde,
voor alle mensenkinderen,
samen met de mensen om mij heen,
dat wij elkaar tot zegen zijn.
In de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.
Amen.

SECRETARIAAT

Merellaan 350

2903 GM

Capelle a/d IJssel
010 303 88 71
info@christoffelparochie.nl

 

PASTORALE WACHT

Voor acute vragen om pastorale zorg of het melden van een overlijden: 06-1380 3332 (24/7 bereikbaar).

AGENDA

<<  Oktober 2021  >>
 ma  di  wo  do  vr  za  zo 
      1  2  3
  4  5  6  7  8  910
11121314151617
18192021222324
252728293031

VIRTUELE KAPEL