Thuis vieren met kinderen en jongeren

10-12-2023 Tweede Zondag van de Advent

Op zondag kiest u met uw kinderen een moment, waarop u met elkaar bijeen bent. Bij het ontbijt, in de loop van de morgen, de middag, of bij het avondeten maakt u een speciaal plekje klaar, waar u samen omheen kunt zitten. Vandaag is het de Tweede zondag van de Advent, de voorbereiding op Kerstmis. Leg daarom vandaag een mooi paars kleedje met daarop vier kaarsen, de Kinderbijbel, en een voorwerp of afbeelding dat belangrijk was voor u of uw kinderen in de afgelopen week. Op de afbeelding boven aan de pagina staat de Adventskrans, met vier kaarsen. We steken nog drie keer op zondag de volgende kaars aan, en dan is het Kerstmis.
Zo bereiden we ons voor op dat bijzondere Kerstfeest, waarin God in het kleine, pasgeboren kindje Jezus naar ons toekomt.

We steken de 2e kaars aan:

Mogen wij dragers zijn van uw Licht,
van uw aanwezigheid in de wereld.

Hoor.........
de stem van de profeet roept in de woestijn.
Stem in de stilte, woord van God.
Te midden van het lawaai en geraas van alledag
laat God van zich horen.
Hoor je het? God, zit niet stil, zegt Johannes.
Hij komt in beweging, naar zijn mensen toe.
Hij wil vrede en vreugde zijn
voor alle mensenkinderen op aarde.

Laat het licht van God-met-ons
je leven binnenkomen en wil het
ook zien stralen in de ogen van anderen.
Wees dankbaar voor alle goeds
dat dagelijks om je heen gebeurt.
geloof in al het goede, en doe eraan mee.

We maken het kruisteken:
In de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Zing samen een lied: Wees welkom allemaal
Wees welkom allemaal!
Wees welkom eenmaal andermaal.
We hebben hier een uurtje feest
met mensen één van hart en geest,
dat maakt het leven fijn:
voor groot en voor klein.

Wees welkom allemaal!
En luister naar een mooi verhaal,
van Jezus die de mensen kent,
hoe groot of ook hoe klein je bent:
Hij wil er altijd zijn: voor groot en klein.

Wees welkom allemaal!
Een beetje stil en geen kabaal,
maar zingen mag je allemaal,
met zingen bidt je wel tweemaal,
dus zing maar met ons mee:
en bid zo voor twee!

Gebed:
Goede God,
in deze dagen zien we uit naar Kerstmis.
We wachten op de komst van Jezus, uw Zoon.
Wees met alle mensen in de wereld
die verlangen naar vrede,
naar een arm om hun schouder.
Kom naar hen toe, Heer,
en stuur ons op hen af.
Dan zijn we boodschappers van U, zoals Johannes.
Goede God, kom ook bij ons,
laat uw licht over ons
en alle lieve medemensen schijnen.
Amen.

Spiegelverhaal
Elke dag hoort de directeur van de basisschool vanuit zijn kantoortje aan het eind van de gang de kinderen uit volle overtuiging zingen. Het gaat steeds beter! Vorige week hoorde hij wel de eerste twee coupletten van het kerstlied zingen, maar bij het derde en vierde couplet werd het wat stiller. De kinderen konden de teksten nog niet helemaal uit hun hoofd. Maar dat zal volgende week goed gaan. Want dan komen alle groepen samen in de grote aula voor de Kerstmusical: Het grote licht gaat stralen. In groep 6 hebben alle kinderen een rol uitgezocht, en zijn ze elke middag hard aan het oefenen voor de musical. Ze hebben ook thuis veel gerepeteerd voor hun eigen rol. De kinderen van groep 7 en 8 maken het decor; de stal in Betlehem. Weet jij welke rollen de kinderen uit groep 6 spelen? Kijk maar eens wie er in jullie eigen kerststal staan!
Bijbelverhaal van de zondag naar Marcus 1,1-8
Zoals je ziet, lezen we vandaag de allereerste versregels uit het evangelie van Marcus:

Begin van de Blijde Boodschap van Jezus Christus, de Zoon van God.

Zoals er geschreven staat in het Oude Testament bij de profeet Jesaja: ‘Zie, Ik zend mijn bode voor u uit die voor u de weg zal banen; een stem van iemand die roept in de woestijn: Bereidt de weg van de Heer, maakt zijn paden recht.’ Zo trad Johannes op in de woestijn en doopte; hij preekte een doopsel van vergeving. Heel de landstreek van Judea en alle inwoners van Jeruzalem trokken naar hem toe. Zij lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, terwijl ze vergeving vroegen voor wat ze niet helemaal goed gedaan hadden. Johannes droeg een mantel van kameelhaar, en een gordel. Hij at sprinkhanen en wilde honing. Hij predikte: ‘Na mij komt iemand die sterker is dan ik, ik ben niet waardig om mij te bukken om zijn sandalen los te maken. Ik heb u gedoopt met water, maar Hij zal u dopen met de heilige Geest.’

Woord van de Heer
Allen: Wij danken God

Kort gesprek over dit verhaal, opdracht samen uitvoeren.
Kleur de adventskrans, met twee fel brandend kaarsjes. En maak de linten paars. Dat is de kleur van voorbereiding op Kerstmis.

In de kerk staat een doopvont. Daar worden baby’s, peuters, kleuters, jongeren, maar ook volwassen mensen gedoopt. Misschien ben je zelf ook gedoopt, vraag er je ouders naar, en bekijk de foto’s. De priester doopt met gewijd water, het doopwater is gezegend met de heilige Geest. Ook brandt de paaskaars. Aan deze paaskaars wordt de doopkaars van de dopeling aangestoken. Zo krijg je het licht van Christus mee in je leven. Praat hier samen over.

Samen bidden:
Vraag aan uw kinderen waarvoor en voor wie ze willen bidden, wat was afgelopen week belangrijk voor hen geweest, waar zijn ze dankbaar voor, waarvoor willen ze aan God kracht vragen.

Goede God,
wij bidden voor alle kinderen en jongeren,
dat zij ouders of verzorgers om hen heen hebben,
die dagelijks zorg voor hen dragen,
en speciaal voor alle zieke mensenkinderen bidden wij,
dat zij goede zorg ontvangen, dat er mensen zijn, die hen begeleiden,
laat ons bidden…

Goede God,
wij dank U voor alle wat wij elke dag ontvangen,
en mogen wij ons proberen in te zetten,
om te delen met andere kinderen, en familie
en bidden tot U;

wij danken U voor deze nieuwe dag, mag het een goede Advent periode worden,
voor alle kinderen over heel de wereld, dat zij mogen uitzien naar het licht dat Jezus
in hun leven brengt.
Wij danken U voor …

wij bidden voor alle mensenkinderen over heel de wereld,
dat zij een thuis hebben, waar ze in vrede mogen leven,
en voor ….

wij danken U voor ieder, die zo goed voor ons zorgt,
en help ons, dat wij telkens voor onze medemens klaar staan
om hem of haar te helpen,

wij zijn allemaal kinderen van God.
Daarom mogen wij bidden tot God en Hem,
zoals Jezus aanspreken als Onze Vader…

Onze Vader
Onze Vader die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.
Amen.

Zegen
Goede God,
ik dank U voor Jezus, voor zijn liefde,
zegen mij en blijf dicht bij me,
laat uw licht over mij schijnen, bescherm mij,
laat mij van U houden,
en met U meewerken,
aan de weg van geluk en liefde,
voor alle mensenkinderen,
samen met de mensen om mij heen,
dat wij elkaar tot zegen zijn.
In de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.
Amen.

SECRETARIAAT

Merellaan 350

2903 GM

Capelle a/d IJssel
010 303 88 71
info@christoffelparochie.nl

 

PASTORALE WACHT

Voor acute vragen om pastorale zorg of het melden van een overlijden: 06-1380 3332 (24/7 bereikbaar).

AGENDA

<<  <  December 2023  >  >>
 ma  di  wo  do  vr  za  zo 
      1  2  3
  4  5  6  7  8  9
111213141516
182021222324
25262728293031

VIRTUELE KAPEL